Is “My Gemeente” nog waarlik kerk?

Skrifgedeelte:

1 Kor. 11:20 (lees gerus ook tot 29  As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie.”

Oordenking:

Uit hierdie vers is dit duidelik dat alles wat soos nagmaal lyk, nie noodwendig nagmaal is nie! Wanneer die nagmaal met rituele en gebruike aangebied word wat nie getrou volgens die Skrif is nie, mag mense daardeur beїndruk wees, maar dit is nie wat dit moet wees nie.

As mense kom aansit by die tafel wetende dat hulle in sonde leef sonder dat hul, hul daarvan bekeer het, weet ons dat die Skrif sê,  eet en drink hulle ‘n oordeel oor hulself. Wat egter ook waar is, is dat wanneer daar nie die nodige toesig is nie, iemand sal byvoorbeeld weet van onmin tussen twee lidmate en hulle word toegelaat om aan te sit, dan word God vir die gemeente kwaad! (1Kor. 11:34 en ander)

As hierdie toesig nie gehandhaaf word nie en die nagmaal wat nie ‘n nagmaal is nie,word aangebied, diskwalifiseer dit die gemeente waarvan ek deel is as deel van die ware kerk.

Wanneer ons met die nodige erns na dié saak kyk, besef ons dat daar groot fout is. Talle gemeentes wat hulself aan hierdie vergryp skuldig maak en hul nie bekeer nie, kan dus nie meer as ware kerk kwalifiseer nie en kom die skokkende besef dat die Heilige Gees nie meer in sodanige gemeente werk nie.

Wanneer dit waar is loop gemeentes leeg en begin kerkrade allerhande planne beraam om dit vir die mense lekker te maak en sódoende terug te lok. Daarmee verskuif ons nog verder. Hierdie proses sneeubal later want mense raak uitgebak met mense planne en dan moet daar weer nuwes kom met hopelik nuwe inpak.

O Vader in die hemel, wees ons asseblief genadig dat ons kan terugkeer en in nederige erkentlikheid bly by wat U ons leer!

AMEN