Hoeveel feeste in die Nuwe Testament?

Skrifgedeelte:
Matt. 15:9  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. 

Oordenking:
Eienaardig watter invloed  feeste op gelowiges het! In gemeentes word baie dikwels opgemerk dat kerkbywoning op feesdae, persentasie gewys, beter bygewoon word as die erediens op die dag van die Vader.

In ‘n poging om ‘n verklaring daarvoor te kry, is daar verseker meer as een verklaring, maar dat daar ‘n onbewustelike persepsie is dat dit, vir my geloof, belangriker is om feeste, méér as die weeklikse dag van die Vader by te woon, lei min twyfel. Hierdie persepsie laat weer ‘n onderrok van ander aard uitsteek. ‘n Geloof van werke of prestasie. Ons gaan nie nou verder daarop in nie, maar wil terugkeer na die fees(te) as sodanig.

Ons leer dat Christus vir ons, met sy koms aarde toe, sy lyding, sterwe, opstanding en hemelvaart, die seremoniële wet kom vervul het en daarom het die seremonies met die uitsondering van een (wat tegnies nie deel van die genoemde seremonies is/was nie) weg geval.

Al wat ons opgedra is in die Nuwe Testament is die (fees) dag van die Vader! Dit wat ons algemeen ken as Sondag, maar eerder die eerste dag van die week. Ja daar ís die gene wat sê dit is die sewende dag (Sabbat), nie die eerste dag nie, maar die punt hiér is, dit is ál fees wat oorgebly het!

Nêrens is daar enige opdrag tot enige ander fees of feeste nie, nét maar die dag van die Vader!

Wat hier bygevoeg word, kom nie van Hom nie, maar van die mens en daaroor spreek Christus Hom baie sterk uit in Matt. 15:9:  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Ten spyte hiervan, die verskynsel waarna aan die begin verwys is dat die sélf bygevoegde feesdae beter bygewoon word as die opdrag fees: die dag van die Vader.

Hierdie enkel feesdag wat oorgebly het se aard het ook verander van die feeste van die Ou Testament. Nou is dit ‘n dank en aanbiddingsdag waartydens al die gebeure/waarhede van die Woord, ook van die heilsgeskiedenis herdenk word.

Gebed:
Hemel Vader, sal U asseblief ons nog steeds ons eiesinnigheid vergewe asseblief Vader? In Christus se Naam vra ons dit.

AMEN