EU vergader oor immigrante-planne

Die Europese Unie se afgevaardigdes uit die lidlande het die afgelope week vergader in die hoop om nuwe antwoorde t vind vir die ernstige immigrante krisis.

Die vergadering kon egte nie daarin slaag om eenstemmigheid te bereik oor watter riglyne toegepas moet word vir asielsoekers en toelating tot Europa nie.

Die vergadering wat in Brussel gehou is, het ernstig gefokus op die verskillende aspekte van die instroming van onwettige immigrante, en kon eenstemmigheid bereik oor die versterking van beamptes wat grensbestuur moet toepas.

Frontex, die instansie wat grensbestuur beheer, se beamptes kan glo met 10,000 vermeerder word vir die huidige 1,500 buite grensgebiede wat aan uitgawe gelykstaande is as wat aanvanklik aan Afrika lande betaal sou word om di mense daar te hou deur vir hulle van woonplek en voedsel te voorsien.

Weinig vordering is egter gemaak, en die vermoede bestaan dat die krisis al groter gaan word wanneer verkiesings in verskeie lande gehou moet word en die onderwerp die hoof strydpunt sal wees.