Dooie perd oplossings

“As jy ontdek dat jy op ‘n dooie perd ry, is dit die beste om af te
klim en ‘n ander perd op te saal.”

<><><>

In Suid-Afrika se korporatiewe-, onderwys- en regeringsinstansies word
meer gevorderde strategieë gebruik, soos:

“As jy ontdek dat jy op ‘n dooie perd ry …..
1. Koop ‘n sterker sweep.
2. Verander die ruiter.
3. Stel ‘n komitee aan om die perd te bestudeer.
4. Stel ‘n kommissie aan wat ander lande besoek om te kyk hoe hulle
dooie perde ry.
5. Verlaag die standaarde sodat dit ‘n dooie perd kan insluit.
6. Herklassifiseer die dooie perd as “lewend gestremd.”
7. Stel kontrakteurs aan om die dooie perd te ry.
8. Span verskeie dooie perde saam in om die dooie perd se vertoning te
verbeter.
9. Verskaf bykomende fondse en/of opleiding om die dooie perd se
prestasie te verbeter.
10. Doen ‘n produktiwiteitstudie om vas te stel of ligter ruiters die
dooie perd se prestasie sal verbeter.
11. Verklaar dat aangesien die dooie perd nie gevoer hoef te word nie,
dit goedkoper is, laer omsetkoste vereis en dus ‘n aansienliker bydrae
lewer tot die eindresultaat van die ekonomie as wat met sommige ander
perde die geval is.
12. Hersien die verwagte prestasievereistes vir dooie perde.
13. Promoveer die dooie perd tot ‘n toesighoudende posisie.
14. As jy dit alles verstaan, is jy beslis ‘n Nuwe Suid-Afrikaner.