Die Vryburger bied sy verskoning

Die Vryburger wil sy verskoning bied aan al sy lesers vir die tegniese probleem wat tans ondervind word, en wil die lesers verseker dat alles moontlik gedoen word om die probleme uit die weg te ruim.

Die tegnologie is van groot waarde vir elkeen van ons lesers, maar ons is ook almal bewus daarvan dat as daar onvoorsiene afwykings insluip, is dit ’n groot ontwrigting vir die nuuspersoneel sowel as vir die lesers.

Intussen probeer ons alles moontlik om die foute uit die weg te ruim.