Die Volk is siek

Volgens Jesaja is die volk siek, bedoelende die volk Israel.   Die diagnose – Hulle het die Verbond van God verbreek.  2018 sien ons dat die Afrikaner Boere volk ook siek is agv ongehoorsaamheid wat ‘n invloed het op alle terreine van die lewe. Biddeloosheid, onsedelikheid, drankmisbruik en selfs afgodery.  Ons volk lieg vir God,  ons volk soek hulp by Amerika en die Verenigde Nasies terwyl God daar is vir die volk,  ons het vergeet dat ons ‘n Geloftevolk is.  Ons soek leiers , aardse leiers want ons wil nie onder God se leiding staan nie.

Wat is die antwoord?  Ons volk moet terugkeer en stil wees. Ons moet ons tot God wend terwyl Hy nog daar is. Ons lewe in genadetyd en ons moet ons lewens in Sy hand oorgee en Hom volg. Ons sê ons het ‘n Bybel en ons gaan (soms) kerk toe, ons laai ons kinders af vir verbondsonderrig maar Sondag is nie meer ‘n rusdag of ‘n dag van die Here nie.  Dan gaan doen ons inkopies en ons sit en ons ondersteun  “ons” spanne wat  sport beoefen op ‘n Sondag.

Mag ons dan vra waarom gaan dit so sleg in ons land? Waarom word ons volk vermoor en onderdruk? Is ons optrede nie die oorsaak van al die ellende wat daar op ons rus nie?   Mag ons as volk terugkeer na God Drie-enig en ons heil daar gaan afbid.  Mag ons ons weg keer van die weë van die wêreld en ‘n lig wees in die donker land van ons.  “Dit is tyd” – nie tyd vir vertoon met getalle nie,  maar dit is tyd dat elke gesin, elke lid van ons volk, self ondersoek  sal doen oor ons lewe en ons werke. Mag daar werklik ‘n keerpunt in ons geskiedenis kom soos ‘n 16 Desember 1838,  nie met wapens nie maar met ‘n toegewyde lewe tot Sy eer.

VDM.

 (met erkenning aan ds O van Rooyen en Die Boodskapper)