Australië blokkeer nuwe immigrante

Australië oorweeg maatreëls om te verseker dat nuwe aankomelinge as asielsoekers nie toegelaat word om na die groot stede van die land te stroom nie.

Maatreëls word ondersoek om te keer dat die onwettige immigrante, wat onder die vaandel van asiel die land binne gaan, gekeer word om na stede soos Melbourne en Sydney te gaan terwyl werksgeleenthede geskep word vir hulle in die groter platteland.

Die regering sê dit is wenslik dat die immigrante na gebiede toegelaat word wat dun bevolk is, om sodoende nuwe infrastruktuur in die gebiede te vestig.

Die Minister van Stedelike omgewings sê die groot getalle mense in stedelike gebiede kos die land te veel geld en moes hy verlede jaar sowat 25 miljard Australiese dollar spandeer om infrastruktuur aan te pas terwyl plattelandse gebiede te min inwoners het.

Hy beweer dat die groot aanwas in stedelike populasie in Sydney, Melbourne en in die suidelike deel van Queensland die infrastruktuur oorbelaai het terwyl ander gebiede se populasie aan die afneem is.

Australië is uiters streng met toelating van vreemdelinge, en het permanent die kuswag aan die patrollering en stuur onwettige immigrante terug na hulle oorspronklike tuistes, en het verskeie kere die ontevredenheid van die internasionale gemeenskap beleef daaroor.