Advertensie Standaarde Gesag van SA bankrot

Die Advertensie Standaarde Gesag Vereniging van SA  (ASA) het kennis ontvang van ‘n likwidasie aansoek teen hom.

ASA is die enigste gesagsliggaam wat advertensies in die land reguleer.

‘n Nuwe gesagsliggaam gaan glo so gou moontlik in die lewe geroep word om ASA te vervang.