Vakansieklubs dalk vasgevat

Jarelange aanvoorwerk van die VF Plus om onreëlmatighede in die vakansieklub-bedryf  bloot te lê, het eindelik vrugte afgewerp met die nuus dat ʼn omvangryke ondersoek, wat landwye openbare sittings ingesluit het, voltooi is en dat ‘n finale verslag daaroor eersdaags uitgereik gaan word.

Die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) het op navraag van die VF Plus oor die status van die ondersoek bevestig dat daar eindelik ʼn moontlike remedie sal wees vir duisende lede van klubs wat veral probleme met ʼn puntestelsel ondervind.

Adv. Anton Alberts sê dié nuus is bemoedigend en sal hopelik ʼn einde bring aan een van die land se grootste verbruikerskwessies oor die laaste dekades.

Die VF Plus versoek mense met probleme steeds om dit aan te meld deur regstreeks te skakel met mnr. Neels Hattingh van die VF Plus by [email protected]. Hy kan ook geskakel word by 012-772 4410. Die VF Plus het dié diens begin om die publiek te help deur hul klagtes by die NVK aan te meld.

Die VF Plus het omstreeks 2012 reeds klagte ingedien by die parlementêre portefeuljekomitee oor handel en nywerheid en die Verbruikerskommissie nadat die party talryke bewerings van ongerymdhede en onetiese optrede in die bedryf ontvang het.

Duisende ontevrede klublede van regoor die land het by die VF Plus aangeklop om hulp, en al hierdie klagte het deel van die ondersoek geword. Uit die klagte het dit geblyk dat verbruikers wesenlike probleme ondervind het met veral:

  1. Die ewigdurende aard van vakansieklub-kontrakte.

2.     Die puntestelsel. In teenstelling met stelsels geskoei op tyddeel en deeltitelbasis wat albei deur wetgewing gereguleer word, is gevoel dié stelsel is ʼn onwettige skema ingevolge die Wet op Verbruikersbeskerming.