VSA roskam Sjina in VN vergadering

Die Amerikaanse president, Donald Trump, het nie net sy mes ingehou vir Suid-Afrika en Iran nie, maar het ook die Sjinese bygedam in sy toespraak voor die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies.

Hy het gesê die Sjinese soek metodes om die tussentydse verkiesings in die VSA te beïnvloed, en sommer in dieselfde tyd Iran gewaarsku dat nog strenger sanksies teen hulle ingestel gaan word.

President Trump was die opening spreker in die afgelope vergadering van die Veiligheidsraad, en het Iran weereens versoek om hom bereid te verklaar tot die hersiening van die kernwapen ooreenkoms.

Die president het ’n luide toejuiging gekry toe hy gesê het die gebruik van kernwapens, chemiese en biologiese wapens bedreig die wêreldvrede.

Daarna het hy weer die aanval op Iran hervat deur hulle te beskuldig daarvan dat terroriste bewegings ondersteun word en “brandstof” verskaf aan sulke bewegings om onrus te wek in omliggende lande.

Hy het ook van die geleentheid gebruik gemaak om Suid-Afrika te waarsku dat die VSA sy finansiële hulp sal onttrek as die land nie ook die belange van die VSA bevorder nie.

Foto – President Donald Trump