Tragiek van alliansies

Dit is weereens tragies om te sien hoe Boere-Afrikaner organisasies vennootskappe aangaan met volksvreemde bewegings.

Die ULA (United Liberty Alliance) is ‘n burgerregte organisasie wat glo fokus op selfbeskikking vir: die Khoi en San, slawe en ingeboekte individue vanuit Maleisië, Indië en Indonesië en dan natuurlik mense vanuit Europa wat hul sedert 1652 in SA gevestig het.  ‘n Hele mondvol en ‘n breë spektrum van volkere, rasse en nasies.

Nou kom die tragiek na vore om te sien wie geaffilieer is by hierdie konglomeraat: Die Boerevolk Reddings Aksie, Kommando Korps, Selfbeskikking Afrikaners, die Nasionale Konserwatiewe Party van SA en Vaderland Alliansie. Almal sg. organisasies vanuit die Boere-Afrikanervolk.

Nêrens in ULA se missie en uiteensetting is daar sprake van godsdiens en/of geloof nie.  Nêrens word daar gepraat van God Drie-Enig wat die lotgevalle van volke en nasies bepaal nie. Hier word dus bondgenote gesoek ongeag hul geloof, taal, kultuur, ras of nasie. Dit is maar weereens ‘n reënboognasie waarheen beweeg word.

Hoe kan enige regdenkende mens homself skaar by so ‘n instansie en dink dat hy en/of sy groep ooit selfbeskikking gaan verwerf tussen al die volkere soos die Khoi, die San, die Maleiers en Indiërs?  Weet en besef lede wat aan genoemde organisasies behoort van hierdie godlose vennootskap wat hul leiers gesluit het met die ULA?

Ek vra!

Dr. Sakkie van der Merwe