Prikkel: Was dr. Verwoerd ‘n rassis?

Dit is ‘n verwyt wat dikwels teen hom geslinger is en word.

Die eerste probleem lê in die Engelse taal wat nie ‘n woord vir volk het nie.  Daarvoor gebruik hulle “races” om volke aan te dui terwyl dit ook toegepas word op die rasbegrip.

Dr. Verwoerd was deur en deur ‘n volksman.  Hy het nie net gestreef na die voordeel van ons volk nie.  Uit selfrespek het hy ‘n eie volksbestaan ook aan ander volke gegun en daarvoor geywer.  Dit was die beginsel van sy hele tuislandbeleid.  Die tuislande was histories veranker aan daardie volke se lewens, daaraan is toegevoeg om volgens die potensiaal lewensvatbaar te wees en met sy grens-beleid het hy die integriteit van daardie volke beskerm.

Al wat moes gebeur – en daarvoor het hy hard geywer – is dat hulle die ideaal van volksbestaan deur werk moes verwesenlik.

Op geen manier kan dr. Verwoerd as rassis afgemaak word nie.  Sy hele lewe getuig van die teendeel.  Die beskuldiging, wat van hom sommer na ons Afrikanervolk uitgebrei word is ‘n leuen.  En met voortdurende leuenpropoganda is die gewetens van baie Afrikaners valslik aangetas sodat hulle dit met ‘n veragtelike biegtery bely het.

Dis tyd dat ons die waarheid weer sterker beklemtoon.  Nie net ter wille van die eerbaarheid van ‘n Verwoerd nie, maar ook ter wille van ons volksrespek.

Hendrik v.d. Wateren