Prikkel: ’n Kwade dag

6 September 1966 was ‘n kwade dag vir gans Suid-Afrika.  Die skok van die moord op dr. Verwoerd het trouens wêreldwyd uitgekring.  Dit was veel meer as net die sensasie oor die moord op ‘n staatsman.  Dit was die besef dat ‘n groot man deur die hand van ‘n sluipmoordenaar geval het.  Dit was ‘n ontsaglike ramp.

Na die nadenke kan ons net tot een finale antwoord kom:  so het die Here dit beskik.  Al ons waarom-vrae word dan saamgetrek in gelowige berusting.

Maar dan durf ons juis in opstand kom teen die leuens wat oor hom versprei is in die wete dat dit van Satan, die vader van die leuen kom.  Dit durf ons nie net nie, dit moet.

Die bewyse van die waarheid is immers daar.  Langs die pad waar die kanonwa tydens die begrafnis langs beweeg het, het duisende mense, wit en swart, in trane gestaan.  Daar was wel deur vyande gejuig:  hulle wat in die agterstrate van London en Moskou bymekaar gekom het;  hulle wat die leuens oor hierdie groot man begin versprei het.  Maar na al die jare kon die uitstaande statuur van dr. Verwoerd nog nooit werklik met leuens afgetakel word nie.

Dit is ons taak, ons as Afrikanervolk om die waarheid opnuut te laar deurbreek.  Uit liefde vir ons volk, uit eerbied vir sy nagedagtenis en in dankbaarheid tot die Here vir die groot gawe van Verwoerd sal ons bly veg vir die waarheid van sy werk, sy lewe en sy liefde vir ons land, Suid-Afrika.

Hendrik v.d. Wateren