Prikkel – ’n Beginsel

Pres. Woodrow Wilson van die VSA het pas na die Eerste Wêreldoorlog verklaar dat elke volk sy eie land behoort te hê.

Dit is die beginsel waarop apartheid en die tuisland ontwikkeling gebaseer was.

Die eerste onafhanklike tuisland, die Transkei (1963), het geblyk ‘n hoë landbou potensiaal te hê.  Uitgaande van die werklikheid dat die Xhosa – en ander Swart volke – tradisioneel landbouers was, is die Transkei, wat deur die eertydse Engelse bewind geannekseer en by Suid-Afrika ingelyf was, aan die Xhosa teruggegee met die veronderstelling dat hulle hulle onafhanklikheid met konstruktiewe werk tot ‘n sinvolle lewenswyse kan ontwikkel.  Die vreugde en opgewondenheid in die Transkei was groot.  Hulp in die vorm van landbou-implemente, stoetvee, fabrieke om produkte te verwerk, opleiding, mediese dienste – die volle spektrum van die lewe – is jare lank volgehou.  Die Transkei was op pad om die Wilson-ideaal wat ook dr. Verwoerd se ideaal was, te verwesenlik.

Toe kom 1994.  Die ANC neem die hele land oor met ‘n Xhosa, pres. Mandela, aan bewind.

Wat na 24 jaar van die Transkei oorgebly het is ‘n skrikwekkende toneel van gronderosie, verwoesting van ontwikkelings plase en fabrieke, implemente wat oral staan en oproes – en armoede.  Die geplunderde ekonomie van die Transkei is nou deel van SA se rommelstatus.  ‘n Pragtige land is omskep in ‘n versakkende en geplunderde wêreld.  Dit is die resultaat van “freedom”.  Nou heers daar anargie, insakking en armoede.

Volgens ‘n verslag wat redelik onlangs (2010) verskyn het heers dieselfde toestand in Venda, Ciskei en Bophuthatswana, almal gewese tuislande met bloeiende vooruitsigte.  Nou is vooruitstrewende boerderye omskep in geruïneerde plase wat deels as plakkerskampe dien.  Die vergelyking van die amptelike publikasies met onafhanklikheid en die werklikheid nou is ‘n somber prentjie.  En dan het hulle wat vir die verval verantwoordelik is die vermetelheid om apartheid die skuld te gee, dr. Verwoerd te kruisig en die Afrikanervolk van onderdrukking te beskuldig.

Dit is sovêr die propaganda-leuen getrek het.  Ons moet die waarheid onder oë sien.  ‘n Foto in een van die voormalige tuislande illustreer iets van die waarheid:  Dit wys ‘n verroeste trekker onder ‘n boom, ‘n vervalle plaaswerf en dit word opgepas deur ‘n “wag” wat op ‘n stukkende stoel sit.

Hendrik v.d. Wateren