Prikkel – Kry eers perspektief

In die lig van die vorige teenstelling van denke moet ons (menslik gesproke) aanvaar dat ons nou leef in die raamwerk van Afrika-denke met Afrika-sentiment waarin ons as volk geen staanplek het nie.  Grondgryp sonder vergoeding aan Blanke eienaars is eenvoudig ‘n logiese uitvloeisel van die lewensbeskouing van Afrika.

Wat nou?  Moet ons boedel oorgee?  Nee!  Eerstens moet ons perspektief kry en dan ons prioriteite rangskik.

Die eerste perspektief is dat die lewensprobleme nou nie wesentlik verskil van die tyd van dr. Verwoerd nie.  Hy het die onrus beskou en ‘n antwoord gebied.  Sy benadering van afsonderlike volksbestaan was dat al die volke ‘n eie volks-staanplek moet hê.  Afsonderlike skole, hospitale, dienste het orde en voorspoed gebied.  Dat so baie van die strukture afgebrand en verwoes is, het lewensbeskoulik gespruit uit die rewolusionêre sug na “alles of niks” en nie omdat dit minderwaardige strukture was nie.

Kortom, dr. Verwoerd se beleid van afsonderlike volksbestaan was ‘n sukses.  Daarom moes hy, volgens menslike denke, vermoor word.  Wie dit beplan het en hoe dit uitgevoer is, sal nie eenvoudig ontrafel word nie.  Hy was ‘n wêreldleier op die gebied.  Maar omdat hy ‘n Afrikaner was, moes hy uitgewis word.

Want die Afrikanervolk onder leiding van dr. Verwoerd was ‘n verleentheid vir die groot moondhede wat nie hulle huise in orde kon kry nie.  En die reus van Afrika het hulle begin bedreig.

Hendrik v.d. Wateren