Prikkel – Die hele land

In die vorige prikkel is gewys op pres. Wilson (VSA) se oortuiging dat elke volk sy land behoort te hê.  In die sestigerjare het hoofman Luthuli, leiersfiguur in ANC geledere, geskryf dat hy teen apartheid is;  selfs al kry hy 4/5 van die land.  Hy wil die hele land hê, en hy sien geen problem daarin dat verskillende volke saam in een land woon nie.  Hierdie standpunt is later, na 1994, deur pres. Mandela en ander onderskryf.

Dit is dus ‘n kwessie van lewensbeskouing:  óf volksbestaan met ‘n eie owerheid in ‘n eie land óf ‘n land, grond, waaroor ‘n owerheid regeer oor al die inwoners.  Luthuli se uitspraak het saamgeval met die tyd toe herhaaldelik geskreeu is “Africa for the Africans”.

Nou hoor ons, al is dit in ander woorde, die herhaalde aandrang van Malema dat alle Blankes uit Afrika moet padgee.

In hierdie onversoenlike lewensbeskouings lê die grond van die verwerping van apartheid as rassisme.  Dit dra egter ook die rassistiese wetgewing oor Swart bevoordeling, “affirmative action”.  Die gevolge daarvan word eenvoudig geïgnoreer.

Hendrik v.d. Wateren