Premier Orban kam die EU

Premier Viktor Orbán het in ’n striemende aanval die Europese Unie met sy strafmaatreëls teen Hongarye daarvan beskuldig dat hy bo sy magte optree en dit bestempel as wraak teen sy land en sy mense.

Die Europese Unie het met ’n debat begin oor moontlike strafmaatreëls teen Hongarye weens die land se beweerde “vernietiging van demokratiese beginsels”.

Die EU beskuldig Hongarye dat hy persvryheid inperk, en sy verandering in die grondwet om die verkiesing van regters oor te dra na die parlement, word beskou as inperking van die demokrasie.

Ingevolge die EU se Artikel 7 bepaling kan besluit word om Hongarye te ontneem van sy stemreg in die EU vergaderings, maar Pole het gedreig om die besluit te veto aangesien dit inmenging sou wees in die huishoudelike sake van Hongarye.

Premier Orban het ook daarop gewys dat enige strafmaatreëls ’n straf sal wees teen Hongarye se bydrae tot die veiligheid en voorspoed van Europa, en is ook ’n straf teen die Christelike beskawing van sy land wat reds ’n 1000 jaar en meer bestaan.

Hy het breedvoerig uitgebrei op die bewering dat Hongarye die demokrasie benadeel en inperk en gesê dit is ’n blatante leuen.

In ’n stemming wat later gevolg het, is Hongarye met EU se swaarste straf beboet, en die moontlikheid van sanksies is nie uitgesluit nie.

Foto – Premier Viktor Orban