Paul Kruger vandag begrawe

Die voormalige voorsitter van die Volksraad Verkiesing Kommissie, mnr. Paul Kruger, word vandag naby Standerton begrawe nadat hy verlede week die stryd teen kanker verloor het. Hy was ook ‘n prokureur en het bekendheid verwerf vir sy sterk pogings om van die sogenaamde Boeremag beskuldigdes te verdedig.

Mnr. Christo Snyman, die huidige voorsitter van die VVK, het in ‘n huldeblyk gesê mnr. Kruger se heengaan laat ‘n groot leemte wat moeilik gevul kan word. “Sy liefde vir sy volk, sy kennis van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, sy politieke kennis, sy waagmoed, sy ywer, sy interpretasie van gebeure, sy voorspellings oor die toekoms, is eienskappe wat selde in een persoon setel. Paul het nooit geskroom om standpunt in te neem en om die waarheid te praat nie. Sy onlangse gesprek met ‘n voormalige Robbeneiland-gevangene, “Terror” Lekota, kan daarvan getuig,” sê mnr. Snyman.

Hy wys daarop dat dit Paul Kruger was wat die leiding geneem het om deur die werksaamhede van die VVK ‘n eie Volksraad in 2011 daar te stel. “Dit was hom egter nie beskore om Volksraadslid te word nie. Sy nalatenskap is groot in omvang. Hy het die Afrikaner se stryd om vryheid te boek gestel in die ‘Memorandum by the Volksraad to the International Community.’ Hy het onvermoeid voortgegaan om die buiteland in te lig oor die omstandighede waarin ons volk verkeer deur gereeld onderhoude te voer met buitelandse nuusagentskappe.  Enkele weke voor sy dood was hy in Europa op uitnodiging,  waar hy onder andere verteenwoordigers van die Sweedse Sosiale Demokratiese Party, asook verteenwoordigers van die AfD in Duitsland ontmoet het.

“Dit was die Here se wil om hom, wat soveel opofferings gemaak het vir sy volk en sy eie lewe en gesondheid nooit voorop gestel het nie, van ons weg te neem. Hy het sy taak voltooi, die stryd enduit volvoer.

“Paul het volksgenote en in besonder die VVK veilig laat voel. ‘n Man wat klein was voor sy Skepper is daar nie meer nie. Maar sy woorde en dade en ideale sal vir ons die pad aandui.

“Op DV, 23 en 24 November 2018, word die Afrikaner opgeroep om die nasionalisme wat Paul Kruger uitgeleef het, ook te leef en te verkondig en ‘n Volksraad te verkies, sodat die Afrikaner uiteindelik weer sy vryheid in sy eie vaderland sal hê. Dit is waartoe Paul Kruger ons oproep!

“Ook van hom kan ons sê: ‘Stil broers, daar gaan ‘n man verby. Daar was maar een soos hy,’ lui mnr. Snyman se huldeblyk.

Foto: Die huidige voorsitter van die VVK, mnr. Christo Snyman, saam met mnr. Paul Kruger, tydens ‘n onlangse besoek aan Europa