Ons hét leiers

Prof. van der Wateren skryf op 26 September dat na die moord op dr. Verwoerd in 1966 sy opvolger, John Vorster, nog “die uitgestippelde koers vir ‘n tyd kon volhou”.

Dit is bloot nie waar nie. Vorster het wel met sy aanwysing as Verwoerd se opvolger op die trappe van die parlement gesê: “my pad sal die pad van Verwoerd wees”, maar hy het onmiddellik afgewyk die NP se beleid van afsonderlike ontwikkeling deur die sportbeleid te verander en toe te laat dat die All Black-rugbyspan twee Maori’s kon insluit. Dit het die deur oopgemaak vir die totale afbreek van die beleid van afsonderlike ontwikkeling wat moes lei tot PW Botha se Driekamer-parlement en De Klerk se totale olorgawe.

Prof. van der Wateren sê ons het begin soek na oplossings. Hoekom? Verwoerd en die NP het die oplossings gehad. Dit het goed gegaan met al die mense in Suid-Afrika. Ons was die ekonomiese reus in Afrika wat kon kompeteer met die groot Eerste Wêreldlande. Daar was vrede. Daar was bykans geen werkloosheid nie. Maar Vorster kon nie die druk weerstaan om toe te gee nie.

Ons het nie leiers nie — net verleiers. Dit is mos ook nie waar nie. Na Vorster was daar sterk leiers. Van die mees beginselvaste en koersvaste leiers wat ‘n volk kan hê. Maar die linkse pers het hulle eers afgebreek tot op die grond en hulle toe in opdrag geïgnoreer nadat Vorster gesê het “ek praat nie oor die dode nie”.

Vandag is daar steeds leiers met insig, Afrikaner- en Christelike beginsels, visie en hulle staan by Afrikanernasionalisme. Maar ons sê ons het nie leiers nie, want ons wag vir die linkse media om ‘n leier aan te wys terwyl die media se opdrag steeds is om dié leiers te verswyg en te ignoreer.

Dr. Verwoerd se leuse was: Skep u eie toekoms! Mnr. Jaap Marais het gesê: Stryd is Lewe! Getrou aan hierdie leuses sal die Afrikanervolk weer opstaan en sy vryheid in sy vaderland herstel.

Louis van der Schyff