Moslems wou omkoop

Raadslede van Botkyrka, ’n stad in Swede, het die afgelope week ’n nuwe ervaring gehad toe hulle uitgenooi is na ’n moskee waar Moslems hulle sou ontvang.

Verskeie raadslede het die uitnodiging aanvaar wat gesien is as ’n alledaagse sake transaksie wat met die munisipaliteit gedoen gaan word.

Die raadslede is hartlik verwelkom en verversings aangebied terwyl die Moslem woordvoerder inleidend gewys het op die Moslemse se behoefte  om ’n nuwe moskee op te rig.

Uiteindelik het hy aangebied dat sowat 3 000 Moslems vir die raadslede sal stem in die komende verkiesing in ruil vir die beskikbaarstelling van ’n erf waar die moskee gebou kan word.

Die raadslede het die aanbod van die hand gewys en die vergadering daarna verlaat.