Kaapstad inwoners se R8,8 miljard rekening

Kaapstad se inwoners skuld die stadsaad meer as R8,8 miljard aan agterstallige water-, elektrisiteits- en belastingrekeninge.

Meer as 23 000 aanmaningsbriewe is in Julie 2018 uitgestuur aan verbruikers. Daar is egter ‘n probleem met die berekening van “sommige” rekeninge aldus Philip Bam van die Kaapstad se Civic Alliance groep.

Stadsraadswerkers en raadslede skuld die stadsraad meer as R20,4 miljoen.

Dit blyk dat hierdie DA beheerde stad, net soos die ANC-beheerde stede, ook nie die vermoë het om die basiese dinge reg te doen of agterstallige gelde te verhaal nie.