Hou druk op ANC

“Ons mag nie ophou om die ANC se oneerlikheid en beleid internasionaal bekend te maak nie. Ons moet die druk op die ANC volhou. Die ANC reageer slegs op druk. Ons moet weerstand bied en regsaksies loods wat ons belange kan beskerm.”

Dit is van die sake wat tans moet gebeur, volgens TLU SA se president, mnr. Louis Meintjes. Hy het dit vervat in sy presidentsrede op die jaarlikse kongres in Pretoria.

Waar verlede jaar se kongres een van die grootstes was in jare omdat dit saamgeval het met die unie se 120ste verjaardag, was vanjaar se kongres selfs beter bygewoon, en internasionale televisiespanne het heeldag daar deurgebring om met boere en hulle gades te praat oor hulle siening van wat in die land aangaan.

Mnr. Meintjes het ook ‘n hou na die staatshoof, Cyril Ramaphosa, geplant, oor dié nie die ordentlikheid gehad het om ‘n uitnodiging om die kongres by te woon, te beantwoord  nie.

Hy het verder na die ANC en die regering gekap en gesê ‘n groot mate van verdraaiings en leuens is die basis van hul vertrekpunt.  “TLU SA stel dit onomwonde dat geeneen van TLU SA se lede sy of haar grond gesteel het nie.  Dit word bevestig deur die titelaktes wat deur die staat en finansiële instellings erken en gerespekteer word.”

Mnr. Meintjes het gesê dat TLU SA reeds vyf jaar gelede by die Landbou-eenheidsforum (ASUF) ‘n voorstel ingedien, dat indien landbou gered moet word uit die ideologies gedrewe mislukkingspad waarmee die ANC volhard, ‘n landboustrategie vir volhoubaarheid daargestel moet word met behulp van kundigheid wat in die landbou-organisasies gesetel is.  “Onlangs het die ander rolspelers onderneem om betrokke te raak en sal TLU SA sy beginsels daar indra wanneer daar gepoog gaan word om by so gesamentlike dokument uit te kom.  Die konsep wat reeds in 2005 opgestel is en daarna deur verskeie landbou-ekonome bygewerk is sal as basis dien van TLU SA se insette,” sê mnr. Meintjes.

Mnr. Meintjes is eenparig herkies as president vir die volgende jaar, en so ook mnr. Henry Geldenhuys as adjunkpresident. Die vier streekvoorsitters wat op die kongres aangewys word, is ook eenparig herkies, naamlik Wannie Scribante (Sentraal Streek), Henk van de Graaf (Noord Streek), Nico Uys (Oos Streek) en John Rankin (Wes Streek).

Foto: Die Uitvoerende Komitee van TLU SA wat tydens die kongres herkies is. Voor: Mnre. Wannie Scribante, Henry Geldenhuys, Louis Meintjes, Jaap Coetzer en Bennie Liebenberg.Agter: mnre. Bertus van der Westhuizen, Nico Uys, Herman de Wet, Jaco Steyn, Bennie van Zyl, Henk van de Graaf en John Rankin.