Hoe sigbaar/hoorbaar is ons afhanklikheid?

Jak. 4:13  Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak 14  julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.

Die spreekwoord sê: “Woorde wek, maar voorbeelde trek”.

Om te vertel en te gesels oor ons afhanklikheid, is goed en reg, maar is dit wat ons voorbeeld sê?

In ‘n logiese wêreld waarin die opvolg van vandag, logies môre  volg, is dit so maklik, so voor die hand liggend: “Ek kon dit nie vandag klaarmaak nie, maar sal môre vroeg kom klaarmaak.”

Hoeveel van ons dink enigsins daaraan dat daar dalk nie ‘n môre is nie? Inteendeel in ‘n gesprek toe ek nogal onthou het om te sê: “So die Vader wil, sien ons volgende week”, was die antwoord: “Ag nee wat, ons is mos nie negatief nie, ons sal sien!” Ek was so uit die veld geslaan dat ek nie toe eers kon verduidelik nie, maar by ‘n volgende geleentheid.

Speel die feit dat God oor alles, ook oor môre die beheer het nog ‘n rol en indien wél, hoeveel?

Ek het myself en ander al afgevra, wanneer “môre” ter sprake kom: hoe lyk “môre”, kan ek hom wys? Nee, ek kan nie, want hy bestaan nog nie. Tog is ons daaroor bekommer of ons beplan iets wat op iets moet staan/gebeur, wat nog nie bestaan nie!

14  julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.

Jacobus wys in hierdie vers op die een helfte, my nietigheid! Asof ek self beheer het oor my lewe dat ek my woord vir jou kan gee: ek sien jou môre, maar ek weet nie eers of ek die volgende sekonde nog daar is nie!

Die ander helfte is God se beheer oor die heelal. Wie sê God laat nie die wederkoms vόόr môre gebeur nie.

Laat ons tog maar bietjie meer beskeie wees en erkenning gee daaraan dat ons geen beheer oor my eie lewe of oor die wêreld het nie, en daarom gee ek dit te kenne in my praat. “As dit die Vader se wil is,”  of  “so die Here wil”, of gewoon net “DV”.

O onse Vader, vergewe ons asseblief ons voorbarigheid, laat ons tog al die eer daarvoor dat U in volle beheer is oor die werklikheid, duidelik te kenne gee uit ons manier van praat.

AMEN