Hoe gemaak met: ”God het vir my gesê.”

Ps 62:10  Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.

Almal van ons hoor soms: “God het vir my gesê.” Om die waarheid te sê, ek weet nie of dit net my gewaarwording is nie, maar dit is asof hoe groter die druk op ons raak, ons dit al meer hoor. Hoeveel stemopnames moes almal van ons al na luister waarin vertel word dat duidelik by God ‘n boodskap gekry is oor dit of dat van ons volk.

Die oomblik as iemand só sê is die bedoeling daarmee dat die hoorder moet reageer, want God het gepraat.  So ‘n manier om gesag te wil gee aan wat ook al gesê wil word.

Wat ook al nie van God af kom nie, kom van ‘n mens waarvan die wyse Psalm skrywer sê: “Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.”

Ons bely en glo dat die Bybel die Woord van God is. Dit is hoe Hy praat. Deur die bladsye van die Woord spreek Hy en werk die HG! Nie anders nie.

Paulus skryf vir Timotheus: 2Tim 3:16  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,” As Hyself sê in beide die OT en NT dat niemand iets daar mag byvoeg nie (Deut. 4:2 en Openb. 22:18), hoe sal Hy dan teen sy eie Woord ingaan?

Laat ons liewer bly by die meer nederige: Die Vader het my tot ‘n bepaalde insig gebring oor die situasie waarin ons is en dan sal dit altyd in ooreenstemming met die Skrif waarhede wees.

“Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word.” Het die kerkvaders hierdie waarheid saamgevat.

Laat ons ook Johannes se waarskuwing onthou: 1Jn 4:1  “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.”

Gebed:

Hemel Vader, sal U ons asseblief in wysheid lei om U Woord te ken en te verstaan en U stem duidelik te kan herken!

AMEN