Die volmaakte voorsienigheid van God

Skrifgedeelte:

Matt. 10:29:  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. 

 

Oordenking:

Hoe gereeld herinner ons onsself aan die feit dat God nie net sy skeppingswerk geskep het nie, maar ook nog onderhou? Ook die feit dat ons die kroon van daardie skeppingswerk is en daarom onder die voorsienigheid van God funksioneer en leef. Hoe maklik praat ons nie van “per toeval”, “per ongeluk” en “gelukkig nie”? Streng gesproke behoort daar nie sulke woorde en uitdrukkings te wees nie, want as daar nie ‘n mossie, een van die biljoene oor die wêreld dood val sonder Sy wil nie, hoe kom ek in ‘n “ongeluk”? Hoe ontvang ek iets “per geluk”?

Ewe maklik bekommer ons ons oor sake waaraan ons niks kan doen nie. Nou praat ons nie van iets wat ek in onverantwoordelikheid gedoen het en nou die gevolge moet dra nie, maar van die feit dat ons Vader gesê het: “ …soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” Glo ek dit regtig, of net in woorde wanneer dit ter sprake kom? Kan ek regtig wanneer ek Sy koninkryk gesoek het, glo dat die nodige daar sal wees, al is dit nie logies nie?

Ja, selfs die Satan staan onder sy mag en kan ons net beproef as hy die magtiging daarvoor kry, wanneer ons Vader dit toelaat omdat Hy daardeur met ons wil “praat”.

So is ook die huidige krisis waarin ons volk en land is deur Hom beskik en is dit nie maar die gevolg van ‘n skaakspel deur mense en regeerders nie. Hy sê dan in Spr. 21:1  “Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.” 

Laat ons onsself dus nie net herinner aan die feit van Sy volmaakte voorsienigheid nie, maar ook van die feit dat ons moet luister as Hy deur die omstandighede met ons “praat”.

Gebed:

O Vader wat in die Hemel is, laat ons tog daagliks iets meer van U onbeskryflike grootsheid verstaan en daarvolgens lewe!

AMEN