Die grootsheid van God

Skrifgedeelte:

 Jes.40:12 “Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, …”

 

Oordenking:

Hoeveel water kan u of ek opvang as ons ‘n dubbele hand onder die kraan van die wasbak hou? Jesaja skryf vir ons dat God die waters van die aarde, die see en al die riviere se water in sy hand afmeet!

Hy sê verder in vers 15:  “Kyk, die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos ‘n stoffie! ” Al die nasies saam, soos ‘n druppel aan ‘n emmer vir Hom, soos ‘n stofie aan ‘n weegskaal, en tog matig hierdie nasies hulle aan om sy werk te bevraag. Vanuit ‘n valse waarneming van mag, stel hul hulself aan oor God se werk, maak uitsprake asof hulle die beheer het!

Met die woorde in hoofstuk veertig bemoedig Jesaja die volk wat moedeloos in ballingskap is. Herinner hy hulle aan wie hulle God (YHWH) is! (17)  “Al die nasies is voor Hom soos niks: as niks en nietigheid word hulle by Hom gereken.” Oók dié volk onder wie hulle lei, tel daaronder. Op die oomblik gebruik Hy die volk om sy volk te verdruk omdat hulle aan die waarskuwing hulle nie gesteur het nie. Hulle wou nie hoor dat daar fout is met hul lewens en dat moeilikheid kom as hulle hul nie bekeer nie.

Nou is hul in daardie moeilikheid en kla asof daar geen hoop is nie, daarom bemoedig Jesaja en sê hul God is die Almagtige, op die regte tyd sal Hy uitkoms bring oor sy kinders!

Hy roep ons ook  tot bekering! Ons is nie Israel nie, maar ons het ‘n gelofte gemaak dat ons vir Hom ‘n Godsvolk sal wees wat ons nie is nie! Hy sal nie dat die werk van sy hande tot niet gaan nie, maar wag op ons bekering! Intussen gebruik Hy godlose vyande om ons te verdruk!

Hy is steeds dieselfde Almagtige, wat ook hierdie verdrukkende nasie as nietig ag nie, maar tans gebruik Hy hulle om deur hul barbaarse dade met ons te praat! Hy kan en sal red! Hy wag op ons!

Gebed:

Almagtige Vader wees ons asseblief genadig “  Bekeer ons tot U, HERE, dan sal ons ons bekeer; vernuwe ons dae soos in die voortyd.” 

AMEN