Dagga gewettig

Waar dit bekend is dat mense onder die invloed van dagga hulle dikwels maak aan misdaad omdat hulle onder die invloed daarvan nie mooi weet wat hulle doen nie, het die Grondwetlike Hof bepaal dat dagga vir eie gebruik gewettig is.

Dié hof het eenparig beslis dat dit volwassenes se grondwetlike reg is om dagga in hul privaatheid te gebruik en te kweek.

Die hof het bevind dat die Wet op Dwelms en Dwelmhandel en die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe strydig is met mense se grondwetlike reg op privaatheid en daarmee ‘n vorige hooggeregshofuitspraak bekragtig.

Daar word verwag dat persone wat tronkstraf uitdien vir die besit van dagga, binnekort vrygelaat sal word.

Die sosiale media het dadelik ook die humoristiese kant van die saak ingesien, soos blyk uit meegaande afbeeldings.