Volksraad verkiesing uitgestel

Die VVK se Sentrale Komitee het aangekondig dat die Volksraadverkiesing wat vir 13 Oktober 2018 geskeduleer was, uit te stel na 24 November, terwyl spesiale stemme op 23 November gedoen kan word.

Die proses om kandidate te nomineer word verleng en sal afgesluit word op Saterdag, 15 September 2018.

Mnr. Christo Snyman, voorsitter van die VVK, sê die besluit is geneem in die lig van die ANC se besluit om voort te stoomroller met die proses om Blankes se eiendom te onteien sonder vergoeding; selfs voordat die klug van “vergaderings” om die openbare mening daaroor in te win, afgehandel is.

Hierbenewens het die ANC bekend gemaak dat sogenaamde “ruimtelike ongelykheid in stedelike gebiede uitgewis gaan word”.

“Dit hou heel moontlik in dat die ANC van ons volk gaan verwag om ons huise en erwe in dorpe en stede voortaan met “ander mense” te deel; of selfs dat ons dit tot voordeel van “ander mense” sal moet ontruim; soos wat Kommuniste voorheen baie ander mense al gedwing het om te doen. Feit van die saak is dat elkeen van ons se daaglikse bestaan (selfs ons reeds-bedrukte daaglikse bestaan sedert 1994) iets van die verlede gaan wees in die dae en weke wat kom. Eiendom gaan oor veel meer as besittings. Vaste eiendom – hetsy gehuur of gekoop – en die regte wat daarmee saamgaan (of NIE meer daardeur verwerf kan word nie), bepaal vestigingspatrone, bepaal lewenswyses, bepaal oorlewingskanse en bepaal die lewenskwaliteit in ieder en elke faset van ons bestaan van oomblik tot oomblik.

“In die lig van bogenoemde is dit noodsaakliker as ooit dat elke volksgenoot met inligting oor die komende Volksraadsverkiesing bereik moet word en tydige geleentheid ontvang om daaraan deel te neem; hetsy as kandidaat of as kieser,” sê mnr. Snyman.