Prikkel: President Steyn

Pres. Steyn, die laaste president van die Vrystaatse Republiek was deur en deur ‘n volksman.  Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was hy deurlopend met die manne in die veld.  Met sy een verjaarsdag, êrens in Oos-Transvaal het die burgers om hom gestaan en spontaan die tweede vers van die Vrystaatse volkslied gesing:

“en seën onse president, o Heer”.

Hy was een met hulle.  Hy het by sy volksgenote geleef.

Na die oorlog het kragtige leiding vir volksopbou van hom uitgegaan.  Hy het die inisiatief geneem vir die oprigting van die Vroue monument in Bloemfontein;  hy het moed gegee met sy opmerking:  “ons het nog ons kerke”;  dit was hy wat gesê het “taal is gans die volk”.  Kultuur, geskiedenis, taal.  Dit was sy prioriteite.  Daarvoor is hy geëer;  daarvoor was hy ‘n geliefde man.  Want dit het vir hom nie om ‘n magsposisie gegaan nie.  Volksbestaan was sy eerste saak, juis in die swaar jare na die oorlog.

Ons eer steeds sy nagedagtenis.

Hendrik v.d. Wateren