Prikkel: Leiers

Wat verwag ons van ‘n leier?  Ons hoor nogal gereëld die klag “ons het nie leiers nie”.  Oor die algemeen word dan na politici die vinger gewys omdat hulle nie doen wat ek wil hê nie.  Dit beteken dan eintlik dat die klagte sê:  ek het nie ‘n slaaf om my werk vir my te doen nie.

Dit mag hard en ongevoelig klink.  Maar dit is die algemene grondwaarde van die klagte.

Daar was ‘n tyd (1902 – 1960) toe daar duidelik onderskei is tussen kultuurleiers, taalleiers, ekonomiese leiers ens.

  • Vanuit die kultuurlewe het sommige manne en vroue sterk leiding geneem deur die dienslewering om ons volkskultuur te bou.
  • Vanuit die kerke is sterk leiding geneem om ons geloofs- en volkswaardes te vestig en uit te bou.
  • Skrywers, digters, dramaturge het ons taal gebou en bevorder.
  • En dan was daar die leiers van politieke partye.  Dikwels was dit juis hulle wat ons volkseenheid uitmekaar getrek het terwyl die leiers op ander terreine aan ons volksbestaan gebou het – deur harde dienslewering.

Daar was egter ook die politieke leiersfigure wat ons volk gedien het.  Die onderskeiding is deurgaans dat hulle volksdiens verrig het teenoor die skeurmakers wat na mag (en selfs eie eer) gestreef het.  Drie manne wat uitstaande volksdiens verrig het was pres. Steyn, pres. Kruger en dr. Verwoerd.

Hendrik v.d. Wateren