Oos-Transvaalse grond nie gesteel

Die grondgebied van die hedendaagse Mpumalanga is van niemand gesteel of afgeneem nie, maar Voortrekkers het dit bekom van die destydse Swazi-koning deur onder meer ruilhandel met vee.

Die Swazi-koning Mswati III het op 2 Augustus hierdie bevestiging gegee in ʼn gesprek tussen die koning en ʼn afvaardiging van verskillende groeperinge uit die Afrikanergemeenskap onder leiding van mnr. Werner Weber, die VF Plus se provinsiale leier in Mpumalanga.

Die doel van die samesprekinge was om te praat oor grond in Suid-Afrika wat boere in historiese ooreenkomste wettiglik van die Swazi’s bekom het, om sodoende die boodskap hard en duidelik aan die ANC-regering te stuur dat dit ʼn kwaadwillige mite is dat grond in Suid-Afrika van swartes gesteel is.

Na afloop van die samesprekings het die groepe op die volgende ooreengekom:

  1. Die goeie verhouding wat lank reeds tussen Afrikaners en die inwoners van Swaziland bestaan, is versterk en herbevestig;
  2. Afrikaners erken die koninkryk en die mense van Swaziland as die oorspronklike eienaars van onder meer die grondgebied in en om Mpumalanga;
  3. Die toenmalige Swazi-koning het grond in dié gebied aan die Voortrekkers toegeken deur ooreenkomste in die jare 1800. Die huidige koning bevestig dat die grond nie gesteel was nie;
  4. Die partye stem saam dat enige pogings om die patroon van grondeienaarskap van die huidige eienaars in en om Mpumalanga te verander, voorafgegaan moet word deur ʼn ooreenkoms met die Koninkryk van Swaziland soos reeds versoek is aan vorige Suid-Afrikaanse regerings.

Die partye stem saam om voort te gaan met gesprekvoering rakende dié aangeleentheid en sal bly streef na ʼn werkbare oplossing.