Iemand uit die ruimte op jou stoep

Dit is nie net Duitsland wat bekommerd is oor die feit dat hulle geen protokol het wat gevolg moet word as kontak gemaak word met iemand uit die buitenste ruimte wat op ’n mooi dag op jou voorstoep aangekom het nie.

Navorsing het getoon dat wanneer “aliens” wel opdaag hier op aarde, die menslike wesens van Moeder Aarde gretig is om hulle te ontmoet.

Tans is daar geen land ter wereld waar die regering enige plan in werking het om ’n protokol op te stel vir die gebeure nie, vanweë die onwerklikheid wat daaraan gekoppel is.

Een van die Duitse tydskrifte meld dat die Duitse regering oor heen plan of protokol beskik indien kontak met wesens uit die buitenste ruimte (aliens) sou plaasvind nie.

Die Duitse minister van ekonomiese sake sê die regering oorweeg die moontlikheid van so ’n gebeurlikheid maar is daarvan seker dat so ’n voorval uiters onwaarskynlik is volgens die jongste inligting en kennis waaroor wetenskaplikes beskik.

Terwyl Duitsland soos baie ander lande, nie oor ’n plan beskik nie, is dit ander in Amerika waar daar reeds ’n basisse plan is wanneer besoekers uit die ruimte daar sou opdaag.

Voordat Amerika sy “Space Force” gestig het, was dit president Donald Trump wat onlangs gesê het hy beplan die daarstelling van ’n nuwe afdeling van die militere mag, bekend as die “527 Space Aggressors Squadron” wat deel uitmaak van die Amerikaanse militêre lugmag wat sulke gevalle sal hanteer waar aliens die VSA besoek.

’n Onlangse meningsopname toon dat mense gretig is om kontak te maak met ’n alien en reken dit kan ’n nuwe dimensie inlei met die buitenste ruimte.