Huldeblyke na afsterwe van Paul Kruger

Verskeie huldeblyke is reeds ontvang na die afsterwe van mnr. Paul Kruger.

Mnr. Kruger het sy stryd teen kanker verloor, en soos sy eggenote, Chantel Kruger dit aangekondig het: “Prediker skryf dat daar ‘n tyd is vir alles. Verdermeer meld die Woord dat daar nie getreur moet word by iemand se afsterwe. Paul Kruger het vanoggend (30 Augustus) die tydelike met die ewige verwissel rustig in sy slaap.” Sy het almal bedank vir hulle ondersteuning tydens sy siekte.

Mnr. Kruger was voorheen die voorsitter van die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) en was ook ‘n prokureur van beroep. Reeds in sy studentejare het hy sterk standpunt ingeneem vir sy volk. Hy was ook een van die regsverteenwoordigers in die Boeremagsaak, en het hy Die Vryburger daagliks op hoogte gehou van die vordering in die saak.

Die leier van die HNP en voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad, mnr. Andries Breytenbach, het ook met diepe leedwese afskeid geneem het van Paul Kruger.

In ‘n huldeblyk sê mnr. Breytenbach dat ná ‘n lewe van stryd en toewyding aan sy volk het hy sy ewige bestemming in die huis van ons hemelse Vader bereik. “Paul het tot die einde toe volhard, ten spyte van die siekte wat sy kragte afgetakel het. Hy het, in die woorde van Paulus, die wedloop voleindig en die geloof behou, en nou verkeer hy in die heerlikheid wat Jesus belowe het vir diegene wat in Hom glo. Hom het Paul met oorgawe gedien.

“Paul se oorlye is ‘n enorme verlies vir ons volk. Ons dank God dat Hy hom op só ‘n besondere wyse gebruik het om vir ons volk weer hoop en selfrespek te gee. Dit was Paul wat die leiding geneem het om deur die werksaamhede van die VVK ‘n eie Volksraad daar te stel; hy het ons volk se stryd om ‘n vrye volk te wees wat tot eer van God in die wêreld moes leef, te boek gestel; en hy het volksgenote en mense in die buiteland onvermoeid ingelig oor die omstandighede waarin ons volk verkeer en die ideale wat ons koester. Sy geloof en volharding is vir ons ‘n navolgenswaardige voorbeeld. Laat ons sy nagedagtenis eer deur op die werk wat hy gedoen het, voort te bou,” is mnr. Breytenbach se oproep.

Die president van die Verkennersbeweging, mnr. Alwyn de Klerk, sê Paul Kruger het Christelik en volkseie uitgeleef. Die Verkenners het mnr. Kruger tydens die 2010 kongres vereer met ‘n goue medalje vir sy werk op die volksakker, en later het hy ook op die Verkennerraad gedien waar hy waardevolle insette gelewer het. Mnr. de Klerk sê Paul was ‘n uitstekende toespraakskrywer wat mense passievol kon aanspoor. “Sy lewensideaal was om te werk vir ‘n vrye volk, in ‘n vrye Vaderland waar ons oor onsself kan regeer. Dit sal as skandvlek teen ons volk tel as ons nie hierdie werk van hom voortsit nie.”

Die begrafnis is Donderdag 6 September om 11:00 vanuit die NG Kerk, Sarel Cilliers naby Standerton in Oos-Transvaal, en daarna sal die teraardebestelling plaasvind op die plaas Bosjesspruit.

Foto: Wyle mnr. Paul Kruger