Gaan goeie mense Hemel toe?

Rom 1:17  Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. 

Hoeveel mense is daar nie, selfs mense wat ingeskrewe lidmate van kerke is wat vashou aan die gedagte dat goeie mense hemel toe gaan! So het ‘n man my eendag probeer oortuig dat sy pa in die hemel is omdat hy ‘n goeie mens was. Dit is nie my werk om te oordeel waar hy is nie, maar die beginsels van die Skrif praat duidelik en hard.

Dat gelowiges goeie werke moet doen staan van voor tot agter in die Bybel. Daaroor wonder niemand nie, maar waar pas dit in in die gelowige se lewe? Ons kan van goeie werk dieselfde sê as wat ons oor godsdienstigheid (wat ook ‘n vorm van goeie werke is) kan sê: Alle godsdienstiges (met goeie werke) is nie gelowiges nie, maar alle gelowiges sal ook Godsdienstig wees!

Salomo skryf oor hoe ons mooiste en beste pogings nog vol foute en ellende, dus sonde is. Dus hoe meer ek ‘n lewe wil opbou van mooi en goeie werke, hoe meer ellende maak ek bymekaar!

Gelowiges kom van ‘n ander bron af. Hulle het nie self besluit hulle is God se kinders nie, God het dit besluit. (Jn.15:16). Vir hulle het Hy hulle sonde betaal, want hulle is net so sondig soos die res en kan nie self daarvoor betaal nie, ook nie met ‘n lewe van goeie werke nie, dit maak net hul sonde nog meer! Daarom het Christus vir hulle betaal met sy eie lewe! Daardie kinders wat Hy gekies het, voor betaal het, maak Hy gelowig en daarom gaan hul hemel toe. Op geen ander wyse nie.

Hierdie kinders sál egter goeie werke doen, nie in ‘n poging om daarmee hemel toe te gaan nie, maar omdat hulle weet hulle plek is reeds daar voorberei en daarom doen hulle dit om daarmee dankie te sê dat in God se beskikking Hy hulle gekies het, voor betaal het en tot geloof gebring het.

Daarom is goeie werke ook nié die werke wat vir dié doel gedoen word!

Ons Vader in die hemel hoog tot wie ons ophef hart en oog, laat ons dankie sê tog elke dag duideliker word uit ons goeie werke, om Christus ontwil!

AMEN