Die gesag van die Skrif

2Tim 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 

Baie jare gelede skryf die kerkvaders: Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. (NGB Art.5)

In ons dag, soos Paulus voorspel het aan Timotheus, heers daar soveel onsekerhede. Alles waar die mens aan vat in sy sogenaamde postmoderne wysheid, verander hy stelselmatig, wat seker was, in onsekerheid.

Paulus skryf redelik breedvoerig daarvan in 2 Tim. 3. Waar dit eintlik op neerkom is dat die oënskynlike werklikheid as die werklikheid gesien en gereken word. Omdat dit nie die werklikheid is nie, maar net oënskynlik, kan dit nie die stabiliteit en sekerheid bring waarna gesoek word nie.

Die werklikheid wat misgekyk word is die alomteenwoordigheid van God, wat die Bepaler en Beheerder van alles is wat ons kan sien en aan kan dink.

Die Bybel is Sy woord! Die mens in sy arrogansie waar ons dink dat ons slimmer as God is, wil hierdie werklikheid, sy Woord, nou meet aan die oënskynlike werklikheid. Met ander woorde, die logiese, die wetenskap, wil vir die Maker kom vertel hoe Hy gemaak het! Wat kan waar wees en wat nie. So word die kinders in die staat se onderrig ook geleer!

Stabiliteit is net in God te vind! Ek kan voorgee dat ek dit het vanuit my wêreldvisie, maar een of ander tyd gaan die waarheid vir homself praat en sal voorgee se bodem uitval.

“Die hele Skrif is deur God ingegee …” “Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is.”

Hemel Vader, lei ons asseblief deur U Gees dat die vastheid van U Woord, algaande die vastheid in ons lewens vergroot. In Christus se naam vra ons dit.

AMEN