Dankie: Glansgeleentheid van Kinderfonds

Met die inisiatief van prof. Danny Nel het Die Vryburger Kinderfonds ’n reuse hupstoot gekry toe ’n pragtig glansgeleentheid verlede Vrydagaand gehou is in die noorde van Pretoria.

Talle borge, waarvan sommiges verkies het om anoniem te bly, het die geleentheid finansieel gesteun, en kon ’n dinee aangebied word wat almal teenwoordig geniet het.

Die Vryburger Kinderfonds het in die afgelope paar jaar met die hulp van donateurs ’n kerklike gemeentes daarin geslaag om CVO-skole finansieel by te staan, en met die toenemende probleme in openbare skole, word die noodsaaklikheid van hulp aan CVO skole soveel nodiger.

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds wil langs hierdie weg die reëlingskomitee, die borge, die spyseniers en al die medewerkers hartlik bedank vir hulle pragtige ondersteuning en sluit daarmee ook almal in wat die aand se verrigtinge bygewoon het.

Daar is nie net lekker geëet nie, maar ook gekuier terwyl die veiling van verskillende items ’n groot bykomstige bedrag ingebring het met mense wat nie gehuiwer het om die hand in die sak te steek nie.

Verskeie persone het later die aand gevra dat die glansgeleentheid ’n jaarlikse instelling moet word, en die bestuur sal die aangeleentheid ondersoek om die haalbaarheid daarvan te bepaal.

Die bestuur van die Kinderfonds hoop dat hy voldoende fondse sal ontvang om aan die begin van 2019 groter hulp aan CVO-skole te bied wat dit moeilik vind weens die ekonomiese klimaat.