Boere opgeroep om nie grond af te staan

Boere wie se grond geteiken word vir onteiening, hetsy sonder of teen ‘n simboliese laer as markwaarde vergoeding, moet weier om hulle grond af te staan, want dit is niks anders nie as diefstal nie.

Dit was die oproep by TLU SA se Noordstreek se Algemene Raadsvergadering die week.

Die boere was eenparig in hulle besluit om enige moontlike onteiening met alle moontlike mag teen te staan, omdat nie hulle of hulle voorouers enige grond gesteel of andersins onregmatig bekom het nie.

Die voorsitter van TLU SA Noord, mnr. Henk van de Graaf (foto), sê hierdie sterk standpunt is ingeneem nog voordat daar kennis geneem is van ‘n lys met plaasname wat skynbaar vir onteiening geoormerk is. “Boere sien dit as kwaadwillig en ‘n oorlogsverklaring, en die regering moet besef dat hy met vuur speel en afstuur of ‘n uiters plofbare situasie, wat tot niemand se voordeel gaan wees nie,” sê hy.

“Die situasie vereis groter samehorigheid oor die beginsel teen onteiening. Al sou net een plaas onteien word en dit word deur die landbougemeenskap toegelaat, sal dit slegs die eerste domino wees wat ‘n proses tot gevolg gaan hê. Daarom moet gemeenskappe hulleself organiseer en by georganiseerde landboustrukture inskakel sodat ‘n deeglike plan van optrede uitgewerk kan word vir ingeval so iets sou voorkom.”

Mnr. van de Graaf wys daarop dat daar twee verskillende prosesse is. Die een is plaasbesettings, wat tans reeds voorkom en wat onmiddellike optrede vereis. “Waar daar egter onteiening plaasvind, sal dit deur ‘n sogenaamde wettige proses geskied waar amptelike onteieningsdokumente op die eienaar bedien sal word. Ons erken geen diefstal van enige aard nie, hetsy dit met of sonder papiere sou geskied en ons oorweeg alle opsies. Intussen is dit belangrik dat boere sterk standpunt moet inneem en daarby staan.

“TLU SA Noord gaan begin om ‘n dispuut met die regering te verklaar oor die onteiening van enige grond in die Limpopo provinsie, asook om ‘n dispuut te verklaar oor die wettigheid van ‘n wysiging van die Grondwet om diefstal te regverdig. Ons vra dat alle grondeienaars die dispuut gaan ondersteun by wyse van die ondertekening daarvan.

“Terselfdertyd is dit noodsaaklik dat TLU SA se regsfonds so gou moontlik versterk moet word met bydraes en donasies, aangesien hier verskeie prosesse kan plaasvind waar regshulp nodig gaan wees. Ons doen ook ‘n beroep op goedgesinde regslui, wat dalk self grond besit, om na vore te kom en hulp aan te bied met regshulp op ‘n meer bekostigbare basis,” sê mnr. Van de Graaf.