Bankrot Pad Ongelukke Fonds vervang

‘n Nuwe wet gaan voorgelê word om die huidige Pad Ongelukke Fonds te vervang.

Volgens voorstelle gaan slagoffers van pad ongelukke vergoeding in paaiemente ontvang in plaas van ‘n eenmalige betaling. Eise kan ook direk ingestel word by die administrateurs van die fonds.

Dit is tans onduidelik of die gebruik van prokureurs om eise in te stel, geskrap gaan word.