Al hoe meer boere slaan hakke in

Nadat TLU SA se Noordstreek die naweek ‘n baie duidelike boodskap oor gronddiefstal deur die regering uitgestuur het en besluit het om “hakke in te slaan”, het boere in ander dele van die land daarmee saamgestem en ook hulle stem laat hoor.

Boere in die Oos-Kaap is dit eens dat geen plase deur die regering se self-gewettigde diefstal sal plaasvind nie en berei hulle voor om met alles tot hulle beskikking hulle wetlike eiendom te beskerm.

Johan Steyn, TLU-SA Oos-Kaap voorsitter, het die stelling gemaak na afloop van ’n e-konferensie vir TLU-SA Oos-Kaap lede dié naweek.

“Die TLU-SA se doelwit is om landbouers volhoubaar en ekonomies winsgewend tot voordeel van almal in Suid-Afrika, op hulle plase te hou. Deur die bekendstelling van ’n lys waarop 195 plase vir gewettigde diefstal deur die ANC, laat die regering boere geen ander uitweg nie as om hulle wettige eiendom te beskerm.”

Steyn sê dat boere nie gaan toelaat dat hulle deur Kommunistiese werkswyse van hulle plase verwyder sal word nie. Hy wys daarop dat die aannames waarop die regering se besluit berus, uit leuens en verdraaiings bestaan.

“Geen grond is deur blanke boere gesteel nie. Dit is ons eiendom waarvoor betaal is en waarop rente, belasting, hereregte en oordragkostes betaal is. Landbouers behoort as gevolg van hulle bydrae tot almal se welstand in dié land, as nasionale bate geag te word. In werklikheid beeld die regering ons as die vyand uit. Ons beskou die regering se doelwit om ons eiendom – van enige aard ookal – te steel, as ’n oorlogsverklaring teen ons en sal ons daarvolgens optree.

“Die ANC het telkemale bewys dat hulle geensins in feite, redelikheid, gesprekvoering en ekonomiese werklikhede belangstel nie. Hulle gaan voort om die belange van blankes in die algemeen en boere spesifiek – almal burgers van dié land – te verontagsaam en vyandig teen ons op te tree. Ons bid vir vrede en voorspoed vir ons land maar ons sal met alles tot ons beskikking ons regmatige eiendom beskerm. Die ANC druk dit op ons af,” sê mnr. Steyn.

In die Vrystaat het die voorsitter van TLU Vrystaat, mnr. Bertus van der Westhuizen, gesê die tyd het aangebreek dat die regering van die dag sy aksies van self-gewettigde gronddiefstal moet herbesin, aangesien hul daardeur net slaag om emosies by almal op te sweep. Ondanks verskeie werkbare voorstelle in die verlede, het die regering nou eerder besluit om grond wettig te steel. “Ons wil dit klinkklaar stel dat ons niemand se grond gesteel het nie!” sê mnr. Van der Westhuizen.

“Deur slegs 1% op ‘n beginsel toe te gee beteken dit dat daar eintlik 100% toegegee is. Na die eerste toegewing word daarna net onderhandel oor die persentasie.

“Privaat besitreg en die vrye mark is ononderhandelbaar. Die enigste maatstaf wat kan bepaal of ‘n besigheid en/of plaas volhoubaar bedryf word is die ekonomiese- en markkragbeginsels.

“Die regering se ondersteuners stel dit onomwonde dat die verandering aan die Grondwet die angel van uitgerekte hofsake uit die proses van grondonteiening sal haal. Die doel daarvan is dus om grondeienaars van alle remedies te ontneem om privaat besitreg te beskerm. Dit was juis opruiende uitsprake wat nou ‘n direkte invloed het op die landelike veiligheidsituasie, want teen die huidige tempo gaan boere binnekort nie net hul persoonlike veiligheid verder moet verskerp nie, maar ook nog moet waghond speel om te voorkom dat onwettige besettings realiseer.

“Al sou die geldigheid van die sogenaamde lys dus in twyfel getrek word, staan dit soos ‘n paal bo water, dat almal binne georganiseerde landbou, asook die onbetrokkenes, tot die besef sal moet kom dat die punt bereik is waar daar nie meer doekies omgedraai kan word nie. Sterk standpunt en woord by die daad voeg het nou die riglyn geword. Gesprekke gegrond op politieke korrektheid het lankal ‘n dooie punt bereik,” sê mnr. Van der Westhuizen.

Daarteenoor het Agri SA ‘n groot kompliment van minister Senzeni Zokwana gekry oor dié organisasie se goeie samewerking met die regering en die feit dat hulle die Afriforum plaasgryplys veroordeel het.