Afrikanervroue stel voorbeeld vir die toekoms

Verskeie krisisse in die Afrikaner se geskiedenis is oorwin deur die deursettingsvermoë van Afrikanervroue wat telkens in krisistye opgestaan en die leiding geneem het.

Dit was die sentrale tema van die boodskap wat dr. Pieter Groenewald, leier van die VF Plus, tydens Vrouedagvieringe op Koster in Noordwes gelewer het.

Volgens dr. Groenewald is dit reeds gesien met die Groot Trek toe die Afrikaner onder Britse oorheersing wou wegtrek. Toe die fisieke hindernis van die Drakensberg soms as onoorkomelik beskou is, was dit die deursettingsvermoë van vroue wat die mans geïnspireer het om aan te hou en die berg te oorwin.

Tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 het die vroue van die Afrikanervolk saam met hul kinders ʼn duur prys betaal en sowat 34 000 het in konsentrasiekampe gesterf weens ontberings soos siekte en hongersnood.

Die Vrouemonument wat in 1913 in Bloemfontein opgerig is, is ʼn simbool van hierdie kenmerkende krag van vroue om krisisse te oorwin.

In vandag se moderne tyd is daar steeds baie vroue, ook Afrikanervroue, wat die leiding neem op feitlik elke terrein en wat as inspirasie vir ander dien om hul ideale te bereik.

Die VF Plus bring hulde aan hierdie vrouehelde wat nog altyd vir mans as inspirasie gedien het om ʼn beter toekoms vir almal te skep.

Vandag is die Afrikanervolk weer in ʼn krisis deurdat sy taal, geskiedenis en toekoms bedreig en onder druk geplaas word.

Waar kinders die toekoms van ʼn volk is, is dit weereens die vroue wat ʼn kardinale rol speel en sal speel om te verseker dat die opvoeding wat ons kinders kry, opnuut ʼn gevoel van nasietrots sal skep. Die VF Plus beskou al hierdie vroue as helde en bring hulde aan elkeen van hulle.