Afrikanersaak in Europa gestel

Nadat ‘n Sweedse afvaardiging onlangs die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) in Pretoria besoek het, het mnr. Paul Kruger, voormalige voorsitter van die VVK, en mev. Chantal Kruger, administratiewe beamte van die VVK, ‘n konferensie in Swede bygewoon waar die Boere-saak bespreek is en verteenwoordigers van regoor Europa en die VSA ingelig is oor die situasie in Suid-Afrika.

Drie ander sprekers uit Suid-Afrika (waaronder Carel Boshoff en Mariandra Heunis) het ook opgetree en voorleggings vanuit hulle perspektiewe gelewer.

Mnr. Kruger het benadruk dat Westerse geesgenote regoor die wêreld nie kan bekostig om die stryd te probeer voortsit sonder internasionale skakeling en koördinering nie. Hy het voorgestel dat ‘n nie-winsgewende multinasionale korporasie opgerig word wat as platform kan dien vir wedersydse hulpverlening, soos dit van tyd tot tyd benodig en verleen kan word vir die versameling van soveel moontlike navorsing, hulpbronne, en die optimale aanwending daarvan; die vermyding van onnodige duplikasie; die opbou van ‘n wedersydse morele steunbasis en die maksimale uitbuiting van geleenthede soos en wanneer hulle in die internasionale arena opduik.

Mnr. en mev. Kruger het ook Duitsland besoek, en kontak gemaak met die Älternative für Deutschland (AfD). Mnr. Michael Lechner, verbonde aan die kantoor van die AfD se woordvoerder oor buitelandse sake, dr. Anton Friesen, het genoem dat die AfD in proses is om ‘n debat oor die volksmoord op ons mense aan te vra in die “Bundestag” (Duitse Parlement). Dr. Friesen het onlangs ook ‘n vraag in die Bundestag aan die relevante minister gevra; naamlik of ons volk kwalifiseer vir vlugtelingstatus in Duitsland en die regte wat daaraan verbonde is, byvoorbeeld asiel.

Die besoek het goeie betrekkinge tussen die VVK/Volksraad inisiatief enersyds en die AfD as sterkste konserwatiewe party in Duitsland andersyds tot gevolg gehad.

Die volgende internasionale geleentheid aangaande ons volk se situasie sal ‘n demonstrasie wees wat plaasvind DV op 15 September 2018 in Den Haag, Nederland. As opvolg vir die pas afgelope konferensie in Stockholm, reël mnr. Jonas Nilsson tans ‘n bekendstellingsgeleentheid van ‘n dokumentêre film wat hy gemaak het, om plaas te vind DV op 30 Augustus 2018 in Pretoria. Verdere inligting sal binnekort in hierdie verband gedeel word.

Foto: Mariandra Heunis, Jonas Nilsson, Gustav Kasselstrand (leier van die Alternativ fur Sverige/ Alternatief vir Swede-party), Henri Le Riche, Paul Kruger en Carel Boshoff