Wat is die werklikheid?

Ps 36:10  Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig. 

Waarin lê die werklikheid? Is dit in die rekening wat ek die einde van die maand moet betaal? Is dit my eenvoudige of dalk luukse woning, of my gerieflike huis? Is die werklikheid my lewensdoelwitte wat ek behaal het?

Wat sien ek wanneer ek na die omstandighede om my kyk? Wat hoor ek wanneer ek na die radio luister en nogeens die ontstellende nuus van ‘n wêreld en land wat agteruitgaan hoor? Of wat hoor ek wanneer ek hoor van die tegnologiese vooruitgang? Is dit die werklikheid?

Die Psalm skrywer sê: “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.”  Dawid vind ‘n ander werklikheid as enige van die genoemde. Hy beleef en besef dat die lewe, die werklikheid soos ‘n fontein uit die Vader se hand borrel! Die tweede deel van die vers is selfs nog meer beskrywend! Dáár sê hy dat as God nie eers sy verstand verlig nie, hy nie eers sal weet dat die lig wat hy moontlik kon sien, die lig van Christus is nie. Johannes help om hierdie waarheid, hierdie werklikheid beter te verstaan, hy sê in Jn. 6:44 “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.”  Voor ons die werklikheid, die lig kan herken, het ons reeds lig nodig! Die Vader moet my aantrek na die lig, anders sal ek die lig sien, maar nie weet wat dit is nie!

Wanneer ek besef dat daar geen deel van my lewe, omstandigheid, eiendom en noem maar op is wat nié as gevolg van God is nie, kyk ek na ‘n oënskynlike werklikheid en nie na die ware Jakob nie!

Dieselfde stukkende motor, eenvoudige woning, siek lewensmaat en noem maar op, lyk heeltemal anders wanneer ek die in die Lig sien as daarsonder! Die boud of moer wat ek moet vasdraai en ek sukkel omdat ek dit nie behoorlik kan bykom nie, is ‘n frustrasie óf beleef ek as ‘n stuk kommunikasie van my Vader, hang net af of die Lig in my lewe skyn of nie.

Wanneer die geheel van my lewe onder die Lig kom, ervaar ek my God in letterlik alles wat oor my pad mag kom. Met my sukkel, kry ek die kans om net eers te vra: “wat wil U vir my sê Vader?” Dan begin ek luister terwyl ek verder swoeg en vind ek dalk dat Hy vir my iets wou sê wat niks eers met die boud te doen het nie?

Mag ons die eintlike werklikheid sien, nie net die oënskynlike nie!

Vader, laat ons tog daagliks meer van die fontein van die lewe, die Lig wat die Lig verlig sien?

AMEN