Wat beteken dit dat God voorsien?

Mt 10:29  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. 30  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.

Ek aanvaar dat God my strepie getrek het, maar wat nou as dit die loods van die vliegtuig waarin ek ry, se strepie is? Só vra mense, gewoonlik in skertsende trant. Skuil daar nie tóg iets agter die geskerts nie? Behoort ons daaroor te skerts?

Hoe diep het die waarheid dat God letterlik die hare getel het en dat nie ‘n enkele mossie uit die ontelbare hoeveelheid, sal dood, sonder dat ons Vader dit wil nie? Hoeveel “toeval” is daar in ons lewens? Is die motor “ongeluk” waarin ek of my geliefde was ‘n óngeluk? Is die droogte die gevolg van die een of ander natuurverskynsel? En die feit dat die gemiddelde klimaat al warmer word?

As nie ‘n enkele mossie dood sonder Sy wil nie, hoe sal die klimaat sonder Wil verander? Of ek aan die noodlot uitgelewer word as dit die loods se dag is! Ek herinner my die geval wat my swaer my vertel het van die oom van Rustenburg wat in ‘n vliegtuig was in die tweede wêreldoorlog. Dit was almal in die vliegtuig se strepie, maar nie die oom s’n nie. Só spring hy uit, omdat hy net wéét hy moet úit, en so sien hy die vliegtuig val, almal wat moes dood en is dood, maar hy wat moes leef, kyk met nét ‘n gebreekte been toe!

Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. …”. So beskryf die kerkvaders hierdie waarheid reeds honderde jare gelede. (NGB)

Hoe meer ons dit aanskou, bedink en waarneem, hoe meer vou die ware werklikheid waaroor ons verlede week gepraat het ook voor my oop!

O Vader, dankie dat U ons nie aan ons eie genade oorgelaat het nie, maar U wil, sorgvuldig, stukkie vir stukkie aan ons openbaar. Laat ons veiligheid tog daarin gedy! Om Christus wil!

AMEN