Waar begin ons?

Ps 36:9 Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.

Waar begin U en ek met wat ons ookal aanpak?

1) Doen ek my beplanning, gaan my hulpbronne na, ondersoek al die moontlikhede en besluit op die ou end watter een is die mees geskikte? Dan bid ek en vra dat die Vader dit sal laat geluk!

2) Doen ek dalk al bogenoemde, sonder die gebed, want ek het mos vanoggend gebid vir die dag?

3) Begin ek dalk my dag deur God te vra om my dagboek te bepaal, al weet ek, logies gesproke sal die volgende vier of tien sake vandag aandag vra, maar dalk het Hy ‘n ander beplanning vir my?

Wat gebeur met my (emosioneel) wanneer my beplanning glad nie uitwerk die dag nie?

Wat reg en verkeerd is van die bogenoemde kan nie op gesigwaarde bepaal word nie, maar by ‘n veel dieper en onderliggende saak.

Wat is my verstaan van die werklikheid? Is ek ‘n mens/gelowige wat glo dat die Vader my en wat ek kan sien en dink gemaak het en dit nou aan my oorlaat om dit te lewe of is my verstaan dat God die werklikheid is!  As eersgenoemde my verstaan is dan sal enige van nommers 1 of twee seker reg wees.

Wanneer ek egter van oortuiging is dat dit wat ek sien nie die werklikheid is nie, maar die oënskynlik werklike. Die werklikheid is God wat onsigbaar agter alles is en in elke gebeure is, sal ek moeilik regkom met die eerste twee, maar die derde wil gebruik. Die werklikheid van hierdie dag is rééds bepaal deur God. Algaande deur die dag ontvou Hy dit voor my, en moet ek nie mislei word deur die oënskynlik werklike nie.

Die mens wat my onverwags kom besoek, terwyl ek nie die tyd het om te gesels nie, die “ongeluk” waarin ek betrokke is en daarom kan ek nie kom by wat ek wil kom nie.

As ek glo wat Christus in die Evangelie sê dat selfs die hare op my hoof getel is. As twee mossies wat vir ‘n sent verkoop word omdat hulle so baie is, maar daar sal nie een op die grond van sonder dat Hy dit gewil het nie, dan is daar nie iets soos ‘n “ongeluk” nie, maar net die beskikking van ons Vader.

As koning Dawid skryf: “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.” Verwys hy na hierdie werklikheid! As ek vanuit Christus lewe, smag daarna om as te ware Sy asemhaling te hoor Sy hart te hoor klop en verstaan dat hy volkome beheer het oor die afloop van die werklikheid, kry my beplanning ‘n ander kleur! In die lig van die Lewe lyk dit anders en daarom beplan ek anders.

My mate van frustrasie wanneer my beplanning nie na mý wense loop nie, is vir my die barometer wie se beplanning ek wou uitvoer!

Hemel Vader laat ons tog elke dag meer van U lig beleef, nader en nader aan die Fontein van die lewe kom. In Christus naam.

AMEN