Versigtig met selfbeskikking

Dit is van die grootste noodsaak dat daar omsigtig met die ideale van selfbeskikking en vryheid omgegaan moet word, en daar moet gewaak word teen die moontlikheid om dit met ondeurdagte optrede te verydel.

Die waarskuwing kom van VF Plus se hoofsweep, dr. Corné Mulder, na die sogenaamde eensydige onafhanklikheidsverklaring van ‘n Khoisam splintergroep onder leiding van “koning” Calvin khoebaha Cornelius III (foto). Hy het die onafhanklikheid van die Onafhanklike Staat van Goeie Hoop uitgeroep, sy vlag gehys en die SA regering etlike dae gegee om hulleself uit die voete te maak, of om reëlings te tref om permitte te kry om tydelik te kan aanbly.

Dr. Mulder sê dat alhoewel Suid-Afrika se Grondwet in Artikel 235 erkenning gee aan die reg tot selfbeskikking, en alhoewel die internasionale reg daarvoor voorsiening maak, moet selfbeskikking en vryheid nie omstrede gemaak word met ondeurdagte pogings en stappe wat dit kan benadeel nie. “Dit is van groter belang dat almal in Suid-Afrika wat hierdie ideale nastreef, ‘n gesamentlike front en strategie ontwikkel wat dit ‘n werklikheid kan maak.”

Die VF Plus het simpatie met koning Calvin khoebaha Cornelius III van die Khoisan se strewe om territoriale selfbeskikking. Dit vorm deel van ʼn wye oproep om vryheid en selfbeskikking in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap wat by die dag sterker word, en dit moet verwelkom word, sê dr. Mulder.

“Die VF Plus ondersteun al die verskillende strewes om selfbeskikking wat al hoe harder opklink soos minderheidsgroepe en die breë publiek ontnugter raak met die huidige bedeling wat op niks anders nie as ʼn tirannie van die meerderheid uitgeloop het.

“Die huidige ANC-regering het die afgelope 24 jaar net oppervlakkige lippediens betoon aan die erkenning van diversiteit en verskeidenheid in Suid-Afrika.

“Dit is juis die Vryheidsfront Plus wat verantwoordelik was vir die insluiting van Artikel 235 in Suid-Afrikaanse Grondwet wat voorsiening maak vir selfbeskikking. Die VF Plus is die enigste politieke party in die Suid-Afrikaanse parlement wat hom vir selfbeskikking van minderhede en volke in Suid-Afrika beywer,” sê dr. Mulder.