VBS Bank in groot nood

Munisipaliteite gaan tot sewe jaar moet wag voordat hulle ‘n “gedeelte” van die geld gaan terug kry wat wederregtelik in VBS Bank belê is.

Die bank is in ‘n massiewe bedrogsaak betrokke.  Volgens dokumente is meer as R1,5 miljard gesteel deur uitvoerende personeel van die bank.

Veertien munisipaliteite van drie provinsies het geld “belê” by VBS en dit blyk dat daar slegs 10 sent in die rand verhaal gaan word.

Ekonome vra die vraag waarom daar so geweldig gepoog word waarom daar moeite gedoen word om die bankrot en swak bestuurde VBS Bank te red, terwyl die destydse Saambou summier toegemaak is. Die rede is vermoedelik omdat Saambou ‘n Afrikaanse instelling was, en VBS ‘n sogenaamde swart bemagtigingsinstelling.