Staatsamptenare se “deeltydse” werk

Bykans 50% van alle staatsamptenare op nasionale vlak het nie hul belange verklaar in privaat maatskappye of ander entiteite nie.

Die Openbare Dienskommissie het ook gevind dat slegs 40% van die senior amptenare toestemming ontvang het van die staat om betrokke te wees by buite werke.

Daar is bereken dat 183 senior bestuurders net oor die R16 miljoen “verdien” het buiten hulle staatsalarisse.

Die vraag ontstaan hoeveel van hierdie “inkomste” word verkry wanneer tenders en kontrakte toegeken word terwyl  daar amptenare is wat belange het by maatskappye wat besigheid doen met die staat – iets wat vanaf begin 2017 deur regulasies verbied is.

Optrede teen diegene word bemoeilik aangesien die betrokke minister of LUK dikwels diesulkes beskerm wat weereens die vraag laat ontstaan hoeveel geld aan “diegene”  geskenk word.