Selfbeskikking weer op tafel

Die aksie van die soms omstrede en dalk ietwat verspotte “koning” Calvin khoebaha Cornelius III, het tog die een voordeel, naamlik dat die gedagte van selfbeskikking weer op tafel geplaas is.

Cornelius III het die “Onafhanklike Staat van Goeie Hoop” uitgeroep vir die Khoisan gemeenskap. Dit sluit groot dele van die Noord-, Wes- en Oos-Kaap in. Hy het bowendien summier Cyril Ramaphosa se amptenare kennis gegee dat hulle die staat moet verlaat of moet reël vir werks- of verblyfpermitte.

Dalk neem niemand hom werklik ernstig nie omdat hy die saak ‘n bietjie dik vir ‘n daalder gemaak het. Sy gebied is selfs vir sy mense onbeheerbaar groot, en nog geen Suid-Afrikaanse amptenaar het aansoek om verblyf gedoen of is “gedeporteer” nie.

Wat wel interessant is, is die feit dat hy ongestoord voortgaan met sy aksies en uitsprake. As een van ons groot boere sover sou gaan om sy groot plaas tot onafhanklike republiek uit te roep, sal waarskynlik die helfte van die polisiemag en die volle weermag daar opdaag om hom aan te kla van hoogverraad, en sal ‘n sensasionele mediadekking die hofverrigtinge volg. Hy sal boonop waarskynlik lank tronk toe gestuur word.

Dit gebeur egter nie met Cornelius II nie, en daarmee is hy in wese besig om ‘n presedent te skep. Die Ramaphosa-regime swyg in alle elf tale. Hoe langer daar geswyg word, hoe moeiliker word dit om op te tree.

Wat netso interessant is, is om die geskarrel te sien in die Khoi-gemeenskap. Vir die eerste keer word dit duidelik dat dit lyk of die Afrikaner byna verenig is, as gekyk word na die verdeeldheid en openlike vyandigheid van die Khoi-gemeenskap onderling. Dit blyk dat Cornelius III geensins sy hele volk agter hom het nie, en dat hy hom in ieder geval nie juis daaraan steur om voort te gaan nie.

As het mens maar ‘n glimlag as mens dink aan “koning Calvin khoebaha Cornelius III”, verdien sy arrogante moedigheid, teen alles en almal in, ‘n bepaalde mate van respek. Sover het hy boonop daarmee weggekom.

Die belangrikste is egter dat hy weer die debat oor selfbeskikking geopen het – iets wat uiters noodsaaklik is. Tydens ‘n informele meningsopname op die staatsbeheerde Afrikaanse radiosender, RSG, het luisteraars oorwegend positief gereageer op die “koning” se aksie, en was die teenstanders van afskeiding maar redelik in die agtergrond.

In Europa en ander wêrelddele is volke ook weer besig om baie meer klem te lê op hulle volkskap en identiteit, en skielik is dit nog net vir ‘n handjievol verlinkse mediamense, waaronder CNN en RSG die voorste is, ‘n sonde om trots op jou identiteit te wees.

Dit skep ook weer nuwe geleenthede vir die Afrikanervolk. Daar is geen beter tyd om weer ons volkstrots te wys as juis nou nie. Die uitspraak van die Grondwetlike Hof oor die Overvaal skoolsaak, is ook verrassend, aangesien dié hof gewoonlik as hoogste hof, nie por-Afrikaner of Afrikaanse uitsprake gelewer het nie. Hierdie situasie verdien beslis verdere ontginning om volkskap te verstewig.

Oktober beoog die VVK om ‘n tweede volksverkiesing te hou. Dit is die ideale geleentheid om volkskap en volkseenheid te demonstreer, maar ook om die Afrikaner se eis om selfbeskikking hard en deeglik op die tafel te plaas. As “koning Calvin khoebaha Cornelius III” dit kan doen, hoeveel te meer behoort ons dit nie te doen nie?

Dit sal egter beteken dat elkeen hand aan die ploeg slaan. Die totale mediaspektrum, met uitsondering van Die Vryburger en Die Afrikaner, sal dié verkiesing boikot of belaglik probeer maak. Laat dit egter vir ons ‘n aanmoediging wees om die sosiale media en persoonlike kontak te gebruik om kiesers te registreer, kandidate te nomineer en in groot getalle die stembusse te besoek.

Selfbeskikking word al hoe meer ‘n moderne begrip in internasionale verband. Laat ons modern word, en die verstokte reënboogprofete en bewonderaars van die mislukte multikulturele samelewing agterlaat in Ramaphosa, Malema me Maimane se eenheidstaat.