SAP onderbeman in die Wes-Kaap

In die Wes-Kaap is polisiestasies tot soveel as 85% onderbeman terwyl daar al meer as  2 300 vakante poste in 2014 was.

Bykans 2 400 polisiebeamptes het diens verlaat tussen 2011/12 weens bedankings en ontslag. Meer as 128 stasies is onderbeman, wat een van die redes is vir die stygende misdaad en bendegeweld in die provinsie, waarheen baie Transvalers uitgewyk het omdat dit “veiliger” daar sou wees.