Prikkel: Wil ons as volk voortbestaan?

Dit is statisties al dikwels aangetoon dat ‘n 10% volkswil tot voortbestaan voldoende is.  Nou is dit onmoontlik om somme te begin maak om te sien of 10% van ons volk wil voortbestaan.  Dit is ook nie nodig nie.  Die statistiek in die verband sê eenvoudig dat as daar net ‘n klein persentasie volksgenote is wat as volk wil voortbestaan, dit menslik gesproke moontlik is.

Nou kan ons aanvaar dat daar tans voldoende mense is wat hulleself as Afrikaner-volksgenote beskou.  Maar dis ook waar dat ons verflenter is.  Ons verdwyn in die massa en dan weet ons nie voelbaar van mekaar nie.  Dit is waar ons historiese lotsverbondenheid ‘n belangrike rol speel.

Daar is herhaaldelik al aangetoon dat ons deur God geroep is om hier as volk te ontstaan en te bestaan.  Dit is dus nodig dat ons moet “verstaan wat die wil van die Here is” (Ef 5:17).

Merkwaardig skryf Paulus hier oor die huwelik en gesin in die volle gemeenskapslewe.  En dit is waar die volksgebondenheid begin – in die gesin.  En deur die gesinne die families en deur die families word die volksverbond opgebou.  So is ons histories lotsgebonde.  Dit mag ons besef en uitleef;  nee, dit moét ons uitleef.  Want die Here het ons as volk hier geroep.  Die volksberg lyk moedbrekend groot;  die opdraand in die huis is klein.  Begin daar.

Hendrik v.d. Wateren